Anh khoe có tỏi anh cay,
Giấm chua hơi mẻ, ra tay phen này.
Em đây cũng chẳng chịu thua,
Hành hăng hơn ớt, chanh chua hơn phèn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001