Anh đã có vợ anh rồi,
Sao anh còn ước hoa hồi cầm tay?
Hoa hồi nó đắng, nó cay,
Nó mặn như muối, nó cay như gừng.


Khảo dị:
Anh kia có vợ con rồi,
anh còn muốn hoa hồi cầm tay?
Hoa hồi vừa đắng vừa gây,
Vừa
mặn như muối, vừa cay như gừng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001