Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát,
Giếng Đại Từ nước mát trong xanh.
Dòng Tô uốn khúc lượn quanh,
Đất nuôi trẻ nhỏ lừng danh trong ngoài.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001