Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 14:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/06/2019 06:05

Đào tơ sen ngó xanh xanh,
Ngọc lành phai giá, gia lành đẹp duyên.
Cho nên tiên kết bạn tiên,
Phượng hoàng chẳng chịu đứng chen với gà.


Khảo dị:
Đào tơ sen ngó xanh xanh,
Ngọc lành phải giá, gái lành phải duyên.
Cho hay tiên lại gặp tiên,
Phượng hoàng há nhẽ đứng chen với gà.
Đào tơ sen ngó xanh xanh,
Ngọc lành còn đợi giá lành đẹp duyên.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)