Ăn ở trần, mần mặc áo.


Ở trần tức là không mặc áo đây có nghĩa là cố gắng, cởi áo ra làm cho khỏi vướng víu. Mần, tiếng miền Nam, nghĩa là làm việc. Câu này nghĩa đen là lúc ăn thì ở trần, lúc làm thì mặc áo. Nghĩa bóng là lúc ăn thì cởi trần ra mà ăn cho khoẻ, cho khỏi vướng víu, lúc làm thì làm khoan thai nhẹ nhàng như là người vướng quần áo.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953