Áo trắng em khâu chỉ tơ
Khuyên chàng đi học thiếp chờ ba năm
Phòng khi dạ nhớ hỏi thăm
Hỏi chàng đi học xa xăm đường nào
Muốn cho một chốn gần nhau
Em gửi thư vào khuyên học cho hay
Bút nghiên cất nhắc liền tay
Đêm ngày chăm học nào ai chê cười


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001