Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2012 20:44, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/12/2012 20:48

Khuyến quân mạc kết đồng tâm đới
Nhất kết đồng tâm dải bất khai

(Thơ cổ)


Mấy nắng sương pha mấy dặm trường
Trao tay chưa héo lá cành dương
Trăng chia như xẻ tình đây đó
Mây hợp rồi tan chuyện thế thường
Nợ bút không vay, vay phải trả
Dải đồng chớ buộc, buộc thời vương
Quen nhau từ thuở tơ xanh biếc
Có hẹn nhau về tóc điểm sương?


1941


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004