Chưa có đánh giá nào
30 bài thơ
Tạo ngày 24/12/2012 19:28 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 25/12/2012 07:24 bởi hongha83
Đây là tập thơ chưa xuất bản của nhà thơ, dịch giả Khương Hữu Dụng. Lần đầu được in trong "Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần sáng tác" NXB Văn học, 2004.