Đã bắt đầu hôn nhân
Kể từ lần đầu đưa khóe mắt
Và lần thứ nhất kề môi
Lần đầu mắt gửi mắt
giữa kẻ yêu và kẻ được yêu
thức tỉnh đời
và xé tan
nỗi đời suy biến
Là ngọn lửa lần đầu
sáng soi cõi sâu lắng
con tim
Là tiếng thánh thót diệu huyền lần đầu
nảy vào sợi tơ đàn
con tim
Lát giây ngắn ngủi ban đầu ấy
mở cho hồn ta
mọi tình tiết mỗi thời qua
và hiện ra trước mắt ta
những gì đã làm trong tăm tối
những gì đã hoàn tất trong lương tri
Nó mở ra mọi bí ẩn vị lai
chứa đựng trong Vĩnh Hằng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)