Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2008 11:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/03/2009 05:15

Métaphore

(note théorique)

Chaque poète sait
qu'il est le dernier à parler

Puis il en survient un
autre
qui est encore
le dernier à parler

(à l'accordéon un air de tango)

*

La poésie est éternellement
morte...
et chacun qui vient récupère
le cadavre,
le secoue,
le caresse ou le gifle,
l'enlace ou le pénètre.

Alors celui qui vient
le ressuscite.

(boxer tel un punching-ball
une carcasse de mouton)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Hưng

(Ghi chú lý thuyết)

Mỗi nhà thơ đều biết
mình là người nói sau cùng

rồi chợt đến một
nhà thơ khác
anh mới là
người nói sau cùng

(phong cầm một điệu tango)

        *

Thơ vĩnh viễn
chết...
và mỗi kẻ đến lại thu hồi
cái xác,
lắc,
vuốt ve hay bạt tai
ôm chặt và đâm vào ả

Vậy là kẻ đến
làm thơ sống lại

(đấm như đấm trái banh tập boxe
một cái xác cừu)


Các nhà thơ Pháp cuối thế kỷ XX/ NXB Hội nhà văn, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

Métaphore
(note théorique)

Chaque poète sait
qu'il est le dernier à parler

Puis il en survient un
autre
qui est encore
le dernier à parler

(à l'accordéon un air de tango)

La poésie est éternellement
morte...
et chacun qui vient récupère
le cadavre,
le secoue,
le caresse ou le gifle,
l'enlace ou le pénètre.

Alors celui qui vient
le ressuscite.

(boxer tel un punching-ball
une carcasse de mouton

Chưa có đánh giá nào
Trả lời