Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jean-Luc Sarré (1 bài)
- Daniel Biga (1 bài)
- Xavier Bordes (1 bài)
- André Velter (3 bài)
- Marie Étienne (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Hưng (1 bài)
Tạo ngày 08/07/2008 11:11 bởi hongha83
Julien Blaine (1942-) là nhà thơ Pháp, sinh tại Rognac. Ông là người sáng lập tạp chí Doc năm 1973. Là người tổ chức những cuộc gặp gỡ quốc tế về thơ ở Tarascon năm 1988, ở Trung tâm thơ quốc tế Marseille năm 1989. Ông cũng là một trong những cổ động viên chính cho nghệ thuật "performance" (trình diễn).

Tác phẩm:
- Tạm biệt sự trình diễn (thơ), NXB Al Dante (Bye bye la perf, 2006)

Nguồn: http://www.evene.fr/celeb...e/julien-blaine-15521.php