Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jean-Luc Sarré (1 bài)
- Johnny Hallyday (2 bài)
- Daniel Biga (1 bài)
- Xavier Bordes (1 bài)
- André Velter (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Hưng (1 bài)
Tạo ngày 09/07/2008 11:11 bởi hongha83
Julien Blaine (1942-) là nhà thơ Pháp, sinh tại Rognac. Ông là người sáng lập tạp chí Doc năm 1973. Là người tổ chức những cuộc gặp gỡ quốc tế về thơ ở Tarascon năm 1988, ở Trung tâm thơ quốc tế Marseille năm 1989. Ông cũng là một trong những cổ động viên chính cho nghệ thuật “performance” (trình diễn).

Tác phẩm:
- Tạm biệt sự trình diễn (Bye bye la perf, thơ, NXB Al Dante, 2006)