Tôi ngắt cánh em, như một đoá hồng,
để thấy hồn em,
và tôi không thấy.

Nhưng mọi thứ xung quanh
—những chân trời đất biển—,
tất cả, cho đến tận cùng,
đều tràn ngập một mùi hương
mênh mông và sống động.