Hạt lệ ta cùng một vì sao
Trong thoáng chớp hội ngộ
Nhoà tan còn riêng lệ nhỏ
Nhoà tan còn riêng ánh sao

Ta mù kín tình ái
Tình ái mù kín trời
Đã một cõi xa khơi
Sầu tủi sao, long lanh lệ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)