Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi ngo_ai_nee vào 08/07/2007 03:21

Mother o' mine

If I were hanged on the highest hill,
Mother o' mine, 0 mother o' mine!
I know whose love would follow me still,
Mother o' mine, 0 mother o' mine!

If I were drowned in the deepest sea,
Mother o' mine, 0 mother o' mine!
I know whose tears would come down to me,
Mother o' mine, 0 mother o' mine!

If I were damned of body and soul,
I know whose prayers would make me whole,
Mother o' mine, 0 mother o' mine!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Nếu con bị chết treo trên vách núi
Mẹ của con, ôi mẹ của con!
Con biết rằng tình ai theo con mãi
Mẹ của con, ôi mẹ của con!

Nếu con bị đắm chìm trong biển cả
Mẹ của con, ôi mẹ của con!
Con biết rằng ai sẽ tuôn dòng lệ
Mẹ của con, ôi mẹ của con!

Nếu con bị đày đọa cả thể xác, tâm hồn
Con biết ai cầu cho con bình an vô sự
Mẹ của con, ôi mẹ của con!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nếu con bị mắc trên sườn non,
Mẹ của con, ôi mẹ của con!
Con biết tình yêu con mãi mãi,
Mẹ ơi, mãi mẹ của mình con!

Nếu con bị đắm biển sông sâu,
Mẹ của con, ôi mẹ của con!
Con biết ai sẽ tuôn giọt lệ,
Mẹ con, ôi mẹ của riêng con!

Bị nguyền rủa thể xác, tâm hồn,
Con biết ai cầu an cho con,
Mẹ của con, ôi mẹ của con!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Nếu tôi đỉnh núi chết treo
Lòng Mẹ chẳng ngại vượt đèo đến nơi
Mẹ tôi, ôi! Mẹ của tôi
Trần gian còn Mẹ tuyệt vời làm sao!

Nếu tôi chết chìm biển sâu
Xác tôi thấm đẫm lệ sầu mẫu thân
Nếu tôi hồn phách rã tan
Mẹ tôi cầu nguyện bình an luân hồi

Mẹ tôi, ôi! Mẹ của tôi
Trần gian còn mẹ tuyệt vời làm sao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời