23/07/2024 12:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ của con
Mother o' mine

Tác giả: Joseph Kipling

Nước: Anh
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 08/07/2007 03:21

 

Nguyên tác

If I were hanged on the highest hill,
Mother o' mine, 0 mother o' mine!
I know whose love would follow me still,
Mother o' mine, 0 mother o' mine!

If I were drowned in the deepest sea,
Mother o' mine, 0 mother o' mine!
I know whose tears would come down to me,
Mother o' mine, 0 mother o' mine!

If I were damned of body and soul,
I know whose prayers would make me whole,
Mother o' mine, 0 mother o' mine!

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Nếu con bị chết treo trên vách núi
Mẹ của con, ôi mẹ của con!
Con biết rằng tình ai theo con mãi
Mẹ của con, ôi mẹ của con!

Nếu con bị đắm chìm trong biển cả
Mẹ của con, ôi mẹ của con!
Con biết rằng ai sẽ tuôn dòng lệ
Mẹ của con, ôi mẹ của con!

Nếu con bị đày đọa cả thể xác, tâm hồn
Con biết ai cầu cho con bình an vô sự
Mẹ của con, ôi mẹ của con!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Joseph Kipling » Mẹ của con