Các pháp sư đã đến. Hài nhi đã ngủ say.
Vòm trời đêm một ngôi sao rỡ ràng toả sáng.
Gió lạnh thổi, dồn tuyết thành từng đống.
Cát hát rì rào. Ngọn lửa reo bên cửa ra vào.

Lửa cháy xoáy tròn. Khói bốc thẳng lên cao.
Lúc ngắn lúc dài, chập chờn bóng đổ.
Không một ai, thế gian chưa một ai hay,
Cuộc sống sẽ bắt đầu từ chính đêm nay.

Các pháp sư đã đến. Hài nhi đã ngủ say.
Những mái vòm dốc đứng vút lên quanh máng cỏ.
Hơi nước trắng cuồn cuộn. Tuyết xoáy tròn vần vũ.
Hài nhi ngủ trong nôi bên cạnh những món quà.