Mỗi chàng trai đều khao khát yêu đương như thế
Mỗi cô gái đều khát khao được yêu như thế
Ấy là điều thiêng nhất bản năng ta
Sao cứ phải dày vò trong tủi hận xót xa?

Tâm hồn ơi, em khóc đó bởi vì yêu
Hãy cứu chàng ra từ nỗi đau nhục nhã
Em xem kìa từ địa ngục, tinh thần chàng vẫy đó
Hãy vững vàng, đừng lấy đó mà theo


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)