Lá mỡ màng xanh
Bên giàn nho cửa sổ
Họ hàng nhà dâu đang cùng chín đỏ
Chín nhanh lên, óng ánh, tròn đầy
Mẹ mặt trời ấp ủ ngàn cây
Trong mắt nhìn chia sẻ
Dưới vòm trời mỹ lệ
Vỏ bọc phì nhiêu
Trăng lạnh ấp iu
Hơi thở nhẹ
Như ảo thuật, nồng nàn
Từ mắt nhìn chứa chan
Mãi mãi dâng đầy tình ái
Bồi hồi nước mắt rưng rưng


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)