Ai chưa từng ăn bánh mì cùng nước mắt
Ai chưa từng qua những đêm đầy lo âu
Chưa từng ngồi trên giường mình than khóc
Kẻ đó đâu biết được các người, những thế lực trên trời cao

Các người dắt dẫn chúng ta lao vào cuộc sống
Biến những kẻ nghèo hèn thành tội lỗi, vì sao!
Rồi trao cho họ nỗi dày vò và thất vọng
Mọi lỗi lầm trên trái đất sẽ thù nhau!


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)