Linh hồn con người
Giống như là nước
Từ trời nước rơi
Lại dâng tận trời
Và nước lại rơi
Xuống cùng mặt đất
Quay tròn không thôi

Từ tít trời cao
Nước tuôn ào ào
Dựng thành vách đá
Tia bắn lao xao
Bụi tung êm ả
Hoá sóng mây cao
Phẳng lì núi đá
Tia bay nhẹ nhàng
Nhởn nhơ tung lụa
Đất ôm vào lòng
Lắng nghe nhịp thở

Đá ngầm nhô cao
Chặn thành sóng dữ
Nước tung nước đổ
Như thét như gào
Từng bậc lớn nhỏ
Nước dồn đáy sâu

Giường trải phẳng phiu
Nước tràn lũng cỏ
Hoá mặt hồ yêu
Muôn vàn tinh tú
Trên đồng phì nhiêu

Gió làm cơn sóng
Tình yêu náo động
Gió cuốn thung sâu
Bọt tung trắng đầu

Linh hồn của người
Giống như là nước
Số phận của người
Giống như gió trời


Nguồn: Thơ trữ tình, Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)