Khi nho vừa chín tới
Nghe rượu cựa đáy thùng
Khi hoa hồng chói lói
Lòng ta còn mông lung

Lệ tuôn đầm hai má
Ta biết làm chi đây
Ngực ta chừng nóng quá
Nỗi khát khao dâng đầy

Rồi ta nói cùng ta:
Giữa những ngày tuyệt đẹp
Ta lo toan - vì biết
Ai đốt nóng hồn ta...


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)