Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 20/03/2007 16:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/03/2009 20:08

Vous étiez pourtant responsable

(à Guillevic)

Et pendant ce temps-là que faisait le soleil ?
- Il dépensait les biens que je lui ai donnés.

Et que faisait la mer ? - Imbécile, têtue
elle ouvrait et fermait des portes pour personne.

Et les arbres ? - Ils n’avaient plus assez de feuilles
pour les oiseaux sans voix qui attendaient le jour.

Et les fleuves ? Et les montagnes ? Et les villes ?
- Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

(gửi Guillevic)

Và trong lúc ấy mặt trời làm gì?
- Nó tiêu hết những của cải ta đã đem cho nó.

Thế biển làm gì? - ngu ngốc, cứng đầu,
Nó cứ mở rồi đóng những cánh cửa không cho ai cả.

Thế cây cối? - chúng không còn đủ lá cho
Những con chim không hót được đang chờ ngày tới.

Thế còn sông? thế còn núi? thế còn những thành phố?
- Tôi không biết nữa, tôi không biết nữa, tôi không biết nữa.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

Vous étiez pourtant responsable
(à Guillevic)

Et pendant ce temps-là que faisait le soleil ?
— Il dépensait les biens que je lui ai donnés.

Et que faisait la mer ? — Imbécile, têtue
elle ouvrait et fermait des portes pour personne.

Et les arbres ? — Ils n’avaient plus assez de feuilles
pour les oiseaux sans voix qui attendaient le jour.

Et les fleuves ? Et les montagnes ? Et les villes ?
— Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus.

Nguồn: Domaine français (Éditions Gallimard, 1943)

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời