Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 18/03/2008 18:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/03/2009 05:31

Syllogisme

(sur un air de complainte)

Immortel est Socrate :
on parle encore de lui.
Or, Socrate est un homme,
or on parle des hommes,
Donc immortels ils sont.

Immortels sont les êtres
qui vivent sur la terre
les bêtes, les poissons,
les plantes et les pierres,
immortelles la vie
et la réalité.
Mais moi, moi qui vous parle,
je suis fait pour mourir,
telle est la vérité.

A chaque instant je meurs
je meurs à chaque aurore
et tout ce qui revit
et tout ce qui sourit
et l'amour immortel
ils vivent de ma mort.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên

(Giọng than phiền)

Socrate là bất tử:
thiên hạ vẫn còn nói về ông.
Mà Socrate là một người,
mà thiên hạ vẫn còn nói về người,
vậy thì, người là bất tử.

Bất tử là những sinh vật
sống trên mặt đất
những thú vật, cá
cây cỏ và đá,
bất tử là đời sống
và thực tại.
Thế nhưng tôi, nguời đang nói với bạn,
tôi sống là để chết,
đó là sự thật.

Tôi chết mỗi lúc
tôi chết mỗi bình minh
và tất cả những gì sống lại
tất cả những gì mỉm cười
và tình yêu bất tử,
tất cả đều sống bằng cái chết của tôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

Syllogisme
(sur un air de complainte)

Immortel est Socrate :
on parle encore de lui.
Or, Socrate est un homme,
or on parle des hommes,
Donc immortels ils sont.

Immortels sont les êtres
qui vivent sur la terre
les bêtes, les poissons,
les plantes et les pierres,
immortelles la vie
et la réalité.
Mais moi, moi qui vous parle,
je suis fait pour mourir,
telle est la vérité.

A chaque instant je meurs
je meurs à chaque aurore
et tout ce qui revit
et tout ce qui sourit
et l'amour immortel
ils vivent de ma mort.

Nguồn: Le fleuve caché: poésies 1938-1961 (NXB Gallimard,1968)

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời