Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 30/10/2008 19:21 bởi hongha83
Jean Miniac sinh năm 1960 tại Paris là nhà thơ Pháp, xuất thân trong một gia đình gốc Breton xứ Baguer-Morvan. Jean Miniac được biết đến như một nhà thơ nhưng ông cũng là dịch giả, nhà viết tiểu luận, nhà viết sử biên niên cho tạp chí văn học "Le Matricule des anges".

Các tác phẩm thơ:
- Carmina
- Une petite lucarne de ciel
- Une odeur perdue de la mer.

Nguồn: http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Miniac