15.00
Nước: Pháp
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- François Feldman (2 bài)
- Erick Benzi (2 bài)
- Jean Miniac (1 bài)
- Jean-Jacques Lafon (1 bài)
- Didier Barbelivien (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 27/04/2023 21:00 bởi hongha83
Jeanne Mas sinh ngày 28/2/1958 tại Alicante, Tây Ban Nha, là ca sĩ nhạc pop người Pháp. Cô nổi tiếng ở Pháp, Thuỵ Sĩ, Canada và Bỉ với một số đĩa đơn ăn khách được phát hành vào những năm 1980. Thành công đầu tiên của cô là ca khúc Toute première fois năm 1984.