Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jean Miniac (1 bài)
- Olympia Alberti (3 bài)
- Jean-Luc Wauthier (1 bài)
- Alain Delorme (1 bài)
- Carmen Alberny (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 20/02/2023 20:20 bởi hongha83
François Feldman sinh ngày 23/5/1958, là một danh ca, nhạc sĩ người Pháp. Ông đã thành công rực rỡ trong những năm 1980 và 1990 tại Pháp và các châu lục Âu, Á, Mỹ.