Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Armand Lanoux (2 bài)
- Armand Monjo (1 bài)
- Max-Pol Fouchet (1 bài)
- Jean Rousselot (1 bài)
- Jean Cayrol (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Tế Hanh (1 bài)
Tạo ngày 07/12/2010 22:05 bởi hongha83
Jean Marcenac (1913-1984) là nhà văn, nhà thơ, dịch giả, nhà báo đồng thời là giáo sư triết học. Sau khi học triết, ông gia nhập Đảng Cộng Sản và tích cực tham gia kháng chiến. Jean Marcenac có quan hệ chặt chẽ với Paul Éluard và Louis Aragon. Ngoài sáng tác, Jean Marcenac còn dịch thơ của Pablo Neruda.

Tác phẩm:

Chuyên khảo
- Pablo Neruda, Seghers, 1953, 1973, 1976
- Pablo Neruda (với Claude Couffon, Seghers, 2004
- Paul Éluard (với Louis Parrot), Seghers, 1955, 2004

Thơ
- Thơ, 1932-1969
- Phế tích của mặt trời và những bài thơ khác, 1971-1984
- Hành khúc của con người, 1949