Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Armand Lanoux (2 bài)
- Armand Monjo (1 bài)
- Jean Marcenac (1 bài)
- Max-Pol Fouchet (1 bài)
- Jean Rousselot (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Tế Hanh (2 bài)
Tạo ngày 30/12/2008 06:14 bởi hongha83
Jean Cayrol (1911-2005) là nhà thơ, nhà văn, nhà xuất bản Pháp, thành viên Viện Hàn lâm Goncourt. Sau ngày giải phóng, từ một trại tập trung trở về. Mất tại Bordeaux thọ 93 tuổi. Ngoài sáng tác thơ văn, Jean Cayrol còn viết tiểu luận và kịch bản phim.

Nguồn:
1. Đẹp hơn nước mắt (Thơ kháng chiến Pháp)/ NXB Văn học, 1983.
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Cayrol