Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Armand Lanoux (2 bài)
- Armand Monjo (1 bài)
- Jean Marcenac (1 bài)
- Max-Pol Fouchet (1 bài)
- Jean Cayrol (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Tế Hanh (1 bài)
Tạo ngày 03/12/2008 05:33 bởi hongha83
Jean Rousselot (1913-2004) sinh ở Poitiers và mất ở Yveline. Là nhà văn, nhà thơ Pháp xuất thân từ gia đình công nhân. Mồ côi, ông phải bằng lòng với việc học ngắn ngủi của mình và bắt đầu kiếm sống ở tuổi 15. Từ năm 1946 ông thôi làm viên chức để dành tâm sức cho công việc sáng tác. Thời chiến tranh, kháng chiến, ông gặp Hội Ái Hữu của Rochefort (Cadou, Béalu, Becker, Guillevic...). Jean Rousselot mất ở tuổi 90.

Một số tác phẩm thơ tiêu biểu của ông: Thơ (1934), Nhật ký (1937), Hai bài thơ (1950), Đống vôi gạch đổ nát (1952).