Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Armand Lanoux (2 bài)
- Armand Monjo (1 bài)
- Jean Marcenac (1 bài)
- Jean Rousselot (1 bài)
- Jean Cayrol (2 bài)
Tạo ngày 11/09/2008 07:50 bởi hongha83
Max-Pol Fouchet (1913-1980) là nhà thơ, nhà văn Pháp, nghiên cứu lịch sử nghệ thuật và nhân chủng học, tác giả những truyện kể và tiểu thuyết, biên niên sử và bốn tập thơ. Ông là nhà thơ của tự do, tình yêu, cô đơn và nồng nhiệt, thơ giàu cảm xúc, văn phong giản dị. Về sau là người dẫn chương trình văn học trên vô tuyến truyền hình Pháp và sáng lập nhiều tạp chí.

Tác phẩm:
- Những người bình thường không đạo đức (1936)
- Gió dưới sâu (1938)
- Giới hạn của tình yêu (1942)
- Bí mật đang còn (1961, 1985)

Nguồn: 100 bài thơ Pháp/ NXB Giáo Dục, 1997.