Khi chúng nó cài áo choàng
Gió lạnh ùa vào phòng
Khi chúng buộc thắt lưng
Khoá ngục kêu lủng lẳng
Khi chúng quay gót đi
ta cúi nhìn xấu hổ

Cái trong sạch giữa ta và chúng
là bàn tay trừng trị chúng mà thôi


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (Plus belle que les larmes) (thơ kháng chiến Pháp), NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)