Con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng hoang
Rồi kết thúc
Ở nơi đó chẳng còn gì đau đớn
Hàng táo xanh thui chột, dại bạt ngàn

Rồi mặt trăng
Chiếc liềm hái của ngày
Nghe trộm tiếng lặng im từ đá
Lẩm bẩm điều chẳng thể nói ra


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia, Đỗ Ngọc Việt Dũng tuyển chọn và dịch, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)