Hãy cho tôi một nguồn nước cạnh rừng
Không sâu lắm - lòng bàn tay đủ vốc
Và con ếch ngồi đó canh vạt nước

Tôi đến vào mùa thu câu lại những lá rơi
Tôi đến mùa đông bẻ tảng băng trên mặt
Vào tháng Tám, mời khách qua giải khát

Thế là đủ. Hẳn là quyền của bạn
Tạo cho tôi nguồn nước nhỏ nhoi này
Để đôi khi bầu trời cũng soi bóng ở đây.


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 1-2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)