Tháng Chín đến rồi đây. Và người thợ săn gập đôi nòng súng
Đang rình mò đi trước cửa rừng
Từ những đống rạ, đàn ngỗng trời bay lên về lại
nơi những áng thơ xưa như trong những mảnh vườn
trái chín rụng âm thầm. Lặng im hoang vắng


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 1-2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)