Nếu Chúa thiêng liêng là một học trò
Và suốt ngày đêm Chúa viết
Thì cũng chẳng thể nào viết hết
Rằng người nghèo phải khổ biết bao nhiêu

Kẻ nghèo vốn là nghèo nhất
Lạnh thấu xương giữa lúc đông về
Nóng cháy da những ngày nắng hạ
Buồn mênh mông trôi những đồng quê

Những ngày thường phải làm quần quật
Thứ bày đợi chờ thì khốn khó đoạ đày
Nếu muốn vui - một chút thôi - chủ nhật
Là thứ hai sẽ làm cụt hứng ngay

Dù trong lòng có những con bồ câu đẹp nhất
Óng ánh lông, ca hát rất hay
Nhưng cuối cùng hoá đại bàng phần phật
Sẽ xử phân cả lũ quạ ngày


6-1924
Nguồn: Gió trắng (thơ và thơ dịch), Nguyễn Thụ, NXB Thanh niên, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)