23.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
17 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Chí Vinh (193 bài)
- H. Man (408 bài)
- Lò Cao Nhum (8 bài)
- Thai Sắc (16 bài)
- Thu Phong (153 bài)
Tạo ngày 06/10/2023 10:47 bởi hongha83
Nguyễn Thụ sinh năm 1954, là kỹ sư, nhà thơ và dịch giả, quê ở Đông Hưng, Thái Bình. Ông tốt nghiệp đại học tại Hungary và định cư tại Budapest, Hungary.

Tác phẩm
- Gió trắng (thơ và thơ dịch, NXB Thanh niên, 2003)

 

Thơ dịch tác giả khác