Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 30/03/2024 21:42 bởi tôn tiền tử
Huy Phương là nhà văn, nhà thơ, có một số tác phẩm in chung trên một số sách báo khoảng năm 1956.