15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Biển nhớ vào 20/08/2007 07:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/11/2019 03:12

Tặng Thế Lữ

Thuở xưa, Chức Nữ buồn sông Ngân,
Có kẻ ngồi thương ở dưới trần;
Chạnh nỗi tương tư khôn giãi tỏ,
Muôn sao bàng bạc sầu không gian.

Từ buổi tiên đi, sầu cũng nhỏ,
Nhân gian thôi nhớ chuyện trên trời;
Đại bàng vỗ cánh muôn năm trước,
Ai biết trời xưa rộng mấy khơi!

Bích Câu đâu nửa bóng chàng Uyên?
Sông núi thô sơ bặt tiếng huyền.
Có lẽ hồn ta không đẹp nữa,
Nét thần thôi hoạ bức thiên duyên.

Giấc mộng Minh Hoàng không trở lại,
Trăng ôi! ai chép nhại Nghê thường?
Cõi đời cúi mặt quên xa biếc,
Đi hết thời gian, không nhớ thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]