213.76
50 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 04/04/2007 16:32 bởi Vanachi
Tập thơ Lửa thiêng (NXB Đời nay, Hà Nội, 1940).