Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2020 14:02

Thu tới ngoài kia,
Nghe nhân thơm trong trái nặng,
Nghe nhựa ấm trong cành thưa,
Nghe đưa đẩy tiếng gió ru lúa chín,
Xôn xao cuống lá rụng thay mùa.

Thu tới ngoài kia
Biển chiều xao động,
Biển như ngực thở bồi hồi.
Đời đã chín nhiều mơ mộng,
Buồm căng, thuyền trẩy ra khơi.

Cây thời gian xanh
Chín tròn mặt nguyệt.
Nắng vườn dâu đã chín ruột tằm.
Và những đàn ong đã kết
Những chuyến hoa đầy nhuỵ tháng năm.


1956

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958