22/10/2021 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chín

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 14:02

 

Thu tới ngoài kia,
Nghe nhân thơm trong trái nặng,
Nghe nhựa ấm trong cành thưa,
Nghe đưa đẩy tiếng gió ru lúa chín,
Xôn xao cuống lá rụng thay mùa.

Thu tới ngoài kia
Biển chiều xao động,
Biển như ngực thở bồi hồi.
Đời đã chín nhiều mơ mộng,
Buồm căng, thuyền trẩy ra khơi.

Cây thời gian xanh
Chín tròn mặt nguyệt.
Nắng vườn dâu đã chín ruột tằm.
Và những đàn ong đã kết
Những chuyến hoa đầy nhuỵ tháng năm.
1956

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Chín