Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Boris Vian (2 bài)
- René Guy Cadou (1 bài)
- Jacques Plante (1 bài)
- Hubert Giraud (1 bài)
- Alain Bosquet (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 03/04/2023 16:45 bởi Admin
Hubert Ithier (6/4/1920 - 8/1/2009) tên thật là Hubert Charles Victor Chambet, sinh và mất tại Paris, là nhà soạn nhạc Pháp.