Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Boris Vian (2 bài)
- René Guy Cadou (1 bài)
- Hubert Ithier (1 bài)
- Jacques Plante (1 bài)
- Alain Bosquet (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 26/03/2023 00:55 bởi Admin
Hubert Yves Adrian Giraud (3/3/1920 - 16/1/2016) là nhà soạn nhạc và viết lời người Pháp. Ông nổi tiếng với các bài Sous le ciel de Paris (1951) và Mamy blue (1970).