Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ
Tạo ngày 21/10/2018 20:10 bởi hongha83
René Guy Cadou (1920 -1951) là nhà thơ Pháp, sinh ở Sainte-Reine-de-Bretagne và mất ở Louisfert. Ông được chôn ở nghĩa địa La Bouteillerie, hưởng dương 31 tuổi.

Tác phẩm:
- Thơ chọn lọc 1949-1950 (Poèmes choisis 1949-1950), NXB Sylvain Chiffoleau, Nantes, 1950