Ở trên đường phố
Có nhiều bạn nhỏ
Vai đeo cái giỏ
Đi bán hàng rong

Bố mẹ còn không
Hay nhà nghèo quá
Gặp bao người lạ
Có giúp có thương?

Bước chân trên đường
Chắc là mỏi lắm
Người đầy bụi bặm
Ăn ngủ thế nào?

Không hiểu vì sao
Mà con buồn thế
Muốn ôm chặt mẹ
Đừng rời xa con!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]