15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 09/05/2024 16:40 bởi tôn tiền tử
Hoàng Vượng nguyên là tiểu đoàn trưởng và trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 439 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.