65.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 20:11

Tôi muốn uống rượu trong
Lại phải uống rượu đục
Chao! Sông cũng như người
Có khúc và có lúc.


Nguồn: Tuyển tập Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1994