19/01/2021 17:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ tuyệt (II)

Tác giả: Hoàng Trung Thông

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 20:11

 

Tôi muốn uống rượu trong
Lại phải uống rượu đục
Chao! Sông cũng như người
Có khúc và có lúc.
Nguồn: Tuyển tập Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Trung Thông » Tứ tuyệt (II)