15.00
13 bài thơ
Tạo ngày 15/03/2009 19:10 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 08/06/2009 20:47 bởi Vanachi
Đây là tập thơ cuối cùng của nhà thơ Hoàng Trung Thông