Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Quách Tấn (196 bài)
- Thái Can (28 bài)
- Nguyễn Vỹ (38 bài)
- Đoàn Phú Tứ (2 bài)
- Nguyễn Tuân (1 bài)
Tạo ngày 31/12/2018 09:32 bởi tôn tiền tử
Hoàng Trọng Thược (1910-?) bút hiệu Hương Thuỷ, sinh tại Nguyệt Biều, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên (cũ), đỗ tú tài bản xứ tại Trường Bưởi, Hà Nội (1931), từng là công chức Nam triều ở Huế. Chức vụ cuối là Giám đốc Quan thuế ba miền. Về hưu năm 1965, mất tại California (Hoa kỳ).

Dưới bút hiệu thi sĩ Hương Thuỷ, cụ Hoàng Trọng Thược đã làm nhiều bài thơ trào phúng và châm biếm thời thế như cuốn Hương Bình thi phẩm (1962). Trên phương diện biên khảo, cụ đã xuất bản nhiều sách có giá trị như Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam (NXB Khai Trí, 1969), Tinh thần trào phúng trong thi ca xứ Huế (1973), Hồ sơ Vua Duy Tân (thân thế và sự nghiệp) (1984), Nghệ thuật trào phúng và nụ cười trong thi văn Việt Nam (1986).